Tuesday, December 4, 2018

Energieprestaties verbeteren voor onroerend erfgoed

Er is vanuit Europa en de Vlaamse regering veel aandacht voor duurzaamheid en het verbeteren van de energieprestaties. Maar hoe zit het met onroerend erfgoed? Dit zijn panden waar het niet zomaar is toegestaan om aanpassingen uit te voeren. Het is daarom van belang om maatwerkoplossingen te vinden om onroerend erfgoed te isoleren op een wijze die overeenstemt met de voorwaarden bij deze gebouwen. Op deze pagina geven we een beknopt overzicht van de mogelijkheden en van de restricties.source https://www.isolatiewerken-jk.be/energieprestaties-verbeteren-voor-onroerend-erfgoed

Wettelijke waarden voor isolatie

De regelgeving omtrent energiezuinig bouwen en thermische isolatie worden regelmatig bijgesteld. Na het ondertekenen van de Kyoto-akkoorden zijn de Europese lidstaten druk in de weer met energiebesparende maatregelen. Om zowel particuliere huiseigenaren als professionals in de bouw tijd te geven om zich aan te passen aan de nieuwe standaarden, worden de regels gefaseerd doorgevoerd en strenger gemaakt. In België wordt de EPB regelgeving toegepast, dit staat voor Energy Performance of Buildings. Op deze pagina vind je de huidige eisen voor thermische isolatie.source https://www.isolatiewerken-jk.be/wettelijke-waarden-voor-isolatie

Alles is energie

Er komt steeds meer aandacht voor hernieuwbare energie. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals olie is er een schijnbaar onuitputtelijke bron van energie die we steeds vaker en efficiënter toepassen. Toch is energie niet gratis, omdat er dure apparatuur nodig is om stroom te genereren en op te slaan. Naast het opwekken van groene stroom blijft isolatie uiteraard ook van belang. Welke energiebronnen heeft de natuur voor ons, en hoe wordt deze energie opgewekt?source https://www.isolatiewerken-jk.be/alles-is-energie

Isoleren verplicht, voorkom een boete!

In 2017 moesten meer dan 200 Vlamingen een boete betalen omdat een huis dat gebouwd of verbouwd werd niet voldeed aan de EPB-normen. Deze boetes brachten tezamen 2 miljoen euro op, dat is gemiddeld pakweg 1000 euro per persoon. Een boete voorkomen is niet zo moeilijk door je aan de regels te houden. Daarnaast kun je met goede isolatie jaarlijks honderden euro’s besparen. Waarom worden er dan toch nog zoveel boetes uitgedeeld?source https://www.isolatiewerken-jk.be/isoleren-verplicht-voorkom-een-boete

Milieuvriendelijke isolatiematerialen

Isoleren is goed voor het milieu én voor de portemonnee omdat je minder energie hoeft op te wekken om een gelijkwaardig resultaat te behalen. Maar je kunt nog een stap verder gaan en ook milieuvriendelijke isolatiematerialen gebruiken. Wat er mogelijk is en welke unieke eigenschappen de verschillende materialen bezitten kun je op deze pagina lezen.source https://www.isolatiewerken-jk.be/milieuvriendelijke-isolatiematerialen

Wat zijn spouwmuren?

Een spouwmuur is een muur die bestaat uit een buitenmuur en een binnenmuur, de open ruimte die zich tussen deze twee muren bevindt is de spouw. Omdat er een open ruimte aanwezig is kan vocht niet doorslaan naar de binnenmuur, daarnaast zorgt deze constructie voor een betere isolatie van warmte. Voor thermische isolatie wordt de spouw vaak opgevuld, dit noemen we spouwmuurisolatie.source https://www.isolatiewerken-jk.be/wat-zijn-spouwmuren

Monday, November 26, 2018

Een slimme thermostaat kan energie besparen

We zijn altijd op zoek naar slimme oplossingen om minder energie te gebruiken, met woningisolatie kun je al honderden euro’s op jaarbasis besparen. Ditmaal kijken we naar een high tech oplossing om zonder enige moeite toch te besparen op de energierekening, en dat doen we met een slimme thermostaat.source https://www.isolatiewerken-jk.be/een-slimme-thermostaat-kan-energie-besparen